Kundeinformation
Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler Musikforeningen Klinten en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.
Musikforeningen Klinten er såkaldt ”dataansvarlig”
 
Vores kontaktoplysninger er:
- Musikforeningen Klinten
- Løgstørvej 88, Ulbjerg
- 8832 Skals
- Cvr: 33095503
- Tlf. 86697430 
- E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: fakturering, kontrakt mm
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for dig.
Dine personoplysninger blive ikke videre givet til 3. mand med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Musikforeningen Klinten behandler om dig:
 
Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
Retten til indsigelse

Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Musikforeningen Klinten ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os