Nyhedsbrev 2016

Hermed et lille nyhedsbrev fra os i bestyrelsen for Musikforeningen ”Klinten”. Ja, I læste rigtig - "Vi er skam stadig i live!!

Forårsjazz på havnen i Sundstrup.

Efter forårsjazz på havnen i Sundstrup lørdag den 24. maj 2014, gik vi i tænkeboks. Nok gav arrangementet over-skud, men der var lavet et ”skrabet” budget/arrangement med et orkester mindre end i 2013, og så var vi så heldi-ge, at de lokale All Stars Midt/Øst spillede gratis. Et så lille budget vil ikke kunne lade sig gøre igen, så derfor blev der ingen forårsjazz i 2015.

Retro-koncert.

I stedet drøftede bestyrelsen om man kunne afholde en Retro-koncert ved Ulbjerg Skole/Ulbjerg Kultur- og Fri-tidscenter. Arrangementet skulle foregå i august måned 2015, og vi ville høre lokale orkestre, så som Sunny Sound, Los Ventos m.fl. om de kunne tænke sig, at komme og spille. Der foruden skulle findes et kendt band til afslutning på koncerten. Ideen med at holde arrangementet på plænen ved Ulbjerg Skole var, at hvis vejret skulle drille, så kunne det hele flyttes ind i Kultur- og Fritidscentret.

Desværre kunne vi ikke finde lokale orkestre nok, så planen blev droppet indtil videre.

”Sommersang i Mariehaven” i Ansager 24. juli 2016.

Månedens/årets tilbud bliver i stedet en arrangeret tur til ”Sommersang i Mariehaven” den 24. juli 2016. Billetten koster 550 kr. - musik og sang fra kl. 12.00 til 20.00.

Kunstnere denne dag:
Neighbours & Friends
Dario Campeotto
Marianne Mortensen
Michael Vesterskov
Peter Viskinde
Ib Grønbech
Michelle Birkballe
Zenobia Specialklassen
Jambalaya Band
Maries Festival Band
Martin Schack & Venner

Læs mere på www.musikgalleriet.dk.

Der arrangeres fællesbus fra Ulbjerg. Der er gratis bustransport til og fra Ansager for medlemmer af Musikfor-eningen ”Klinten”!! Når vi nærmer os arrangementet, vil I modtage besked om mødetidspunkt mm.

Musikforeningen ”Klinten” har 50 billetter – så det er efter ”først til mølle-princippet”.

Hvordan kan man tilmelde sig arrangementet:

Kontakt et medlem af bestyrelsen (se navnene forneden). Indbetal dernæst billetprisen på konto i Den Jyske Spa-rekasse: 9261 305-07-40470 (husk at oplyse navn ved indbetaling).

Kender I nogle som gerne vil deltage i dette arrangement, så har vi plads til nye medlemmer

Lyst til medlemskab af Musikforeningen ”Klinten”?

Til vores trofaste medlemmer: – Da vi ikke har afholdt arrangementer i 2015, fortsætter jeres kontingent i 2016, så I skal ikke indbetale kontingent i år!

MEN hvis andre skulle have lyst til at støtte vores forening, så vi kan udvikle nye aktiviteter inden for musik og kul-tur her i området, er der mulighed for at blive medlem af foreningen.

Der er mulighed for at indbetale et af nedenstående medlemskaber:

Personligt medlemskab 50 kr. årligt
Husstandsmedlemskab 75 kr. årligt
Firmamedlemskab 100 kr. årligt

Kontingentet kan overføres til Den Jyske Sparekasse i Skals på konto 9261 305-07-40470. Skriv venligst navn og adresse ved indbetalingen. Det ville også være dejligt med oplysning af mail-adresse, - kun hvis du/I ikke har mod-taget dette brev pr. mail. Så har bestyrelsen mulighed for at sende nyheder ud pr. mail. Der er dog også mulighed for at betale kontingentet til kasserer Kirsten Johansen.

Til sidst vil vi gerne takke for jeres støtte, og håber vi ses på turen til ”Sommersang i Mariehaven”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Musikforeningen ”Klinten”

Poul Thøgersen
61 65 88 18

Hanne Lona Nielsen-Grøn
27 52 73 84

Anders Norup
21 72 10 79

Bjarne Gommesen
86 69 72 86

Kirsten Johansen
28 49 24 49